Okullarda çocuk güvenliği

Okullarda çocukları koruma ve gözetme

Öğretmenler ve okul çalışanları için bilgiler, tavsiyeler ve eğitim

Okullar çocukları istismardan korumak için temel bir rol oynar. Okul çalışanlar çocuklar ve gençlerle düzenli olarak temas halindedir. Şunları yapmak için uygun bir konumdadırlar:

  • Çocuk güvenliği endişelerini erken teşhis etme
  • Yardım ve destek sunma
  • Çocukların istismardan korunmayı anlamalarına yardımcı olmak
  • Çocuğu ilgili yetkililere yönlendirmek

Güvenlik sorumlulukları

Okullar sorumlulukları altındaki çocukları koruma sorumluluğuna sahiptir. Şunlara sahip olmalıdırlar:

  • Çocuk koruma politikası
  • Çocuk koruma prosedürleri
  • Çocukları korumak için atanmış bir lider – hem okul aile birliğinde hem de kıdemli idari ekipte
  • Güvenli işe alma süreçleri

Okul ortamı çocuklar için güvenli bir yer olmalıdır. Ve okullar gönüllüler de dahil olmak üzere okulda çalışan yetişkinlerin çocuklar için risk oluşturmadığını garantiye almalıdır.

Çalışanlar çocuk güvenliği tehditlerini nasıl saptayacaklarına ve bunlara nasıl karşılık vereceklerine dair eğitim almalıdır.

Ebeveyn Kontrol Programı Indirin

Okullar için çocuk koruma eğitimi

Tüm okul çalışanlarını çocuk koruma eğitimine katılması gerekmektedir böylece istismar ve ihmalin potansiyel belirtilerini tespit etmek konusunda daha bilinçli olurlar. Atanmış çocuk güvenliği lideri daha ileri düzeydeki eğitimlere katılmalıdır zira çocukları korumak adına uygun eylemleri alma ve diğer kuruluşlara yönlendirme yapma konusunda sorumlu olacaklardır.

İstismarı saptama ve gerekli adımları atma

Çocuk güvenliği ve istismar iddiaları hakkındaki endişelerin raporlanması gerekmektedir. Okulun çocuk koruma politikası ve prosedürleri raporlamanın nasıl yapılacağına dair detayları içermelidir. Süreç aynı zamanda çocuk koruma adımlar ve hatırlatma eğitiminin de bir parçası olmalıdır.

Tüm endişe ya da ihbarların tarih ve okul çalışanının imzasıyla birlikte okulun çocuk koruma prosedürlerinde tarif edilen uygun yerde kayıt altına alınması ve okulun atanmış güvenlik liderine verilmesi gerekmektedir.

İstismarı tespit etme ve engel olma

Fiziksel istismar

Çocuklar sürek yara bere içindedir ancak yaralanmaların sıklığındaki bir örüntü ya da çocuğun davranışında meydana gelen bir değişim endişelere neden olabilir.

Örneğin, okul çalışanları çocuklardan birinin beden ya da yüzme dersi için üzerini değiştirmek konusunda isteksiz davrandığını fark edebilir. Bunun nedeni morluklarını ya da diğer yaralarını saklamaya çalışmaları olabilir.

Devamı okumak için tıklayın.

Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status