İstismarı tespit etme ve engel olma

Cinsel istismar

Cinsel istismar hassas bir mesele olabilir ancak okullar çocukların istismarın ne olduğunu ve kendilerini nasıl koruyacaklarını anlamalarına yardımcı olmak üzere çok önemli bir rol oynar.

Çoğu çocuk istismarcısını tanır. Dolayısıyla çocukların kendilerini nasıl koruyacaklarına dair verilen mesajların sadece ‘yabancı tehlikesine’ odaklanmaması gerekir.

Duygusal istismar

Çocukların en çok korumaya ihtiyaç duyduğu ikinci en yaygın sorun duygusal istismardır. Dolayısıyla okulların çocuklara bunun ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmak ve herhangi bir öğrencinin duygusal olarak istismar edildiğini rapor etmesi halinde buna cevap vermeye hazır olmaları gerekiyor.

Duygusal istismarı tespit etmek çoğu zaman zordur. Ayrıca zorbalık ve ihmal gibi başka türden istismarlar da vuku bulabilir.

İhmal

İhmali saptamak kolay değildir ve kirli giyim ya da kahvaltı etmemek gibi bireysel ihmal vakalarında bahane uydurmak kolaydır. Okul çalışanları çocukları her gün görür ve dolayısıyla da çocuğun ev yaşamının nasıl olduğuna dair genel bir resim çekmeye uygun bir konumdadırlar.

Düşük düzeydeki ihmal endişelerinin bile okul tarafından kayda geçirilmesi gerekir zira bu örnekler zaman içinde istismara dair daha büyük bir resmin parçalarını sunabilir. Kayıtlara olabildiğince çok detaya yer verilmeli çünkü bu çocuk koruma hizmetlerinin eyleme geçmesine ve aileye ihtiyaç duydukları desteği sağlamasına yardımcı olur.

Çocuklara cinsel taciz ve sağlıksız ilişkiler

Okullar öğrencilere ilişkilerinde nasıl pozitif seçimler yapabileceklerini ve bilinçli karar alabileceklerini öğretebilir, böylece öğrenciler kendilerini cinsel istismardan koruyabilirler. Çalışanlar aynı zamanda gençleri başka öğrencilerin güvenliği hakkında sahip oldukları her türlü endişeyi rapor etmek için teşvik edebilirler de.

Pozitif ilişkileri desteklemek okulların zaten müfredatlarına eklemiş olmaları gereken iyi bir uygulamadır ve çocuklara yönelik cinsel taciz ilgili derslerde tartışılabilir. Bu aynı zamanda e-güvenlik, zorbalık ve ergen ilişki istismarı gibi başka konulara da bağlanabilir.

Çocuğunuz sexting’e maruz kaldıysa ne yapabilirsiniz?

Sağlıklı ilişkiler hakkındaki kilit mesajlar yaşa uygun bir dil kullanılarak her yaştan çocuğa ve gence öğretilebilir. Öğretmenler daha küçük çocuklar için arkadaşlıklar, uygun şekilde dokunma ve güvende olma gibi konuları tartışabilir ve yardıma ihtiyaçları olduğunda kimlerle konuşabileceklerini öğretebilirler.

Online istismar

Okullar çocukların internet üzerinde birbirleriyle nasıl etkileşim halinde olduğuna dair bilgi sahibi olmalıdır böylece çocukları güvende tutabilirler. Online istismara siber zorbalık, online grooming ve internette çocuklara yönelik cinsel taciz de dahildir.

Ebeveyn Denetim Programı Yükleyin

Okullar, okul çalışanları ve öğrencilerin online teknolojileri güvenli, sorumlu ve uygun bir şekilde kullanmalarını güvenceye alan bir e-güvenlik politikasına sahip olmalıdır.

Ayrıca okul çalışanları ve çocukların internette gördükleri bir şey ya da kendilerine gönderilen bir şey hakkında endişelenmeleri halinde ne yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekir.

Devamı okumak için tıklayın.

Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status